stocklink.no

Website:http://www.stocklink.no
Oppstemmer mottatt17
Nedstemmer mottatt4
Karma:12 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (90)

1.

9   0

Momentum


Brukes for fart og retning på en aksje eller et marked
Kilde: stocklink.no

2.

2   0

EBITDA


Engelsk uttrykk for Earnings, Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. På norsk oversatt med driftsresultat før avskrivninger, nedskrivninger, saktt og renter.
Kilde: stocklink.no

3.

1   0

Referanseindeks


Et fonds referanseindeks viser et veiet gjennomsnitt av verdiutviklingen for et utvalg av flere verdipapirer. Forvaltningsselskapet bestemmer hvilken referanseindeks det aksepterer at fondets avkastni [..]
Kilde: stocklink.no

4.

1   0

PSV-skip


Står for Plattform Supply Vessel (plattformforsyningsskip) og er et skip designet for å frakte ut proviant og utstyr til oljeplattformer.
Kilde: stocklink.no

5.

1   0

PMI


Purchasing Managers Index. 50 er vendepunktet for indeksen. Er indeksen over 50, signaliserer det vekst i økonomien. Er indeksen på nivåer under 50 signaliserer det en oppbremsing i økonomien. Er [..]
Kilde: stocklink.no

6.

1   1

One night stand


Å kjøpe aksjer med et langsiktig perspektiv, men få panikk og selge allerede neste dag.
Kilde: stocklink.no

7.

1   0

Hedgefond


En samlebetegnelse på fond som har friere rammer enn vanlige aksjefond, spesielt ved at de har muligheten for å ha short-posisjoner og muligheten for gire opp investeringene. Hedgefond har ofte svæ [..]
Kilde: stocklink.no

8.

1   0

CFO


Chief Financial Officer, som på norsk oversettes til finansdirektør.
Kilde: stocklink.no

9.

0   0

Rentefølsomhet


Referanseindeksens rentefølsomhet gir uttrykk for den umiddelbare prosentvise endring i referanseindeksens markedsverdi hvis effektiv rente for alle verdipapirene som inngår i referanseindeksen endr [..]
Kilde: stocklink.no

10.

0   0

Rentefond


Med rentefond menes et verdipapirfond som iht. sitt investeringsmandat investerer i andre midler enn egenkapitalinstrumenter, altså i rentebærende papirer som sertifikater og obligasjoner. Rentefond [..]
Kilde: stocklink.no


For å vise alle 90 definisjoner, vennligst logg inn.