stavanger.kommune.no

Website:http://stavanger.kommune.no
Oppstemmer mottatt2
Nedstemmer mottatt0
Karma:1 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (22)

1.

1   0

Vernet


Når et kulturminne er vernet, har det en formell, juridisk vernestatus og kan ikke uten videre rives eller endres. Et vernet kulturminne kan enten være regulert til Spesialområde bevaring eller hen [..]
Kilde: stavanger.kommune.no

2.

1   0

Utgravning


Hvis et fornminne har høy forskningsmessig verdi eller det skal frigis, blir det utgravd. Dette gjøres av Arkeologisk museum, som også registrerer og oppbevarer det de finner. Gjennom utgravningen [..]
Kilde: stavanger.kommune.no

3.

0   0

Tips oss


nyheter@stavanger.kommune.no Innsyn i postlistene Sentralbord 04005
Kilde: stavanger.kommune.no

4.

0   0

Tips oss


nyheter@stavanger.kommune.no Se alle dokumenter på høring Blabare publikasjoner (01.11.2013)
Kilde: stavanger.kommune.no

5.

0   0

Tips oss


nyheter@stavanger.kommune.no Flere nyheter Vedtatte arealplaner (08.02.2010)
Kilde: stavanger.kommune.no

6.

0   0

Verneverdig/bevaringsverdig


At noe er verneverdig betyr at det er verdt å verne/verd å ta vare på fordi det har kulturhistorisk, arkitektonisk eller en annen type verdi. At noe er verneverdig innebærer ikke at det har en jur [..]
Kilde: stavanger.kommune.no

7.

0   0

Undersøkelsesplikt


 Kulturminneloven pålegger tiltakshavere som skal i gang med ”større private tiltak” å undersøke om det finnes ukjente fornminner i området. Dette gjøres ved at Fylkeskommunen varsles og ko [..]
Kilde: stavanger.kommune.no

8.

0   0

Trehusbyen


Sentralt begrep i Stavangers kulturminnevern. Trehusbyen er et område sentralt i byen som inneholder ca. 8000 trehus. Det omfatter bydelene Sentrum m/ Straen, Storhaug, Våland, Eiganes, Kampen og de [..]
Kilde: stavanger.kommune.no

9.

0   0

Spesialområde bevaring


Begrep fra den tidligere plan- og bygningsloven, som ble opphevet i 2009. Et formål i reguleringsplan for områder og enkeltobjekter som skulle bevares. Det var ofte knyttet egne bestemmelser til det [..]
Kilde: stavanger.kommune.no

10.

0   0

Restaurering


Vedlikehold eller reparasjon av en bygning/anlegg som gjøres med vekt på historisk og/eller arkitektonisk verdi og utføres med kulturminnefaglig anerkjente metoder og materialer. Kan også inkluder [..]
Kilde: stavanger.kommune.no


For å vise alle 22 definisjoner, vennligst logg inn.