stand.no

Website:http://www.stand.no
Oppstemmer mottatt12
Nedstemmer mottatt1
Karma:10 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (72)

1

5   0

Hendelse


En hendelse er en oppstått unormal situasjon knyttet til produkter i verdikjeden som representerer en potensiell risiko for forbruker, dyr eller miljø, bedriftens markedssituasjon eller omdømme.
Kilde: stand.no

2

3   0

Risiko


Med risiko mener en sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og konsekvensen hvis hendelsen inntreffer. Risikovurdering er beregning av risiko, og er en del av risikoanalysen sammen med risikohå [..]
Kilde: stand.no

3

1   0

Tilbakekalling


Tilbakekalling er prosedyren som iverksettes når produktet kanskje allerede har kommet ut til forbrukeren. Det er en mulig høy risiko for at produktene kan være helsefarlige. Det er avgjørende for [..]
Kilde: stand.no

4

1   1

STAND


Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje representerer handelen gjennom Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) og industrien gjennom Dagligvareleverandørenes Forening (DLF)
Kilde: stand.no

5

1   0

Sporbarhet


Sporbarhet er muligheten til å spore og følge næringsmidler, fôr, matproduserende dyr eller stoffer som skal bli, eller forventes å bli, inkludert i et næringsmiddel eller fôr, gjennom alle fas [..]
Kilde: stand.no

6

1   0

EDI


Electronic Data Interchange - Elektronisk datautveksling
Kilde: stand.no

7

0   0

XML


Extensible Markup Language - Språk som benyttes til oversendelse av EDI filer
Kilde: stand.no

8

0   0

UNSPSC


United Nations Standard Products and Services Code - Internasjonal klassifiseringsstandard
Kilde: stand.no

9

0   0

Ukurans


Noe som ikke kan brukes slik det opprinnelig var tenkt. Eksempelvis utgått, ødelagt etc.
Kilde: stand.no

10

0   0

Tilbaketrekking


Tiltak som skal forhindre distribusjon, fremvisning og tilbud av et produkt som er farlig for forbrukeren (Direktiv 2001/95/EC). Tilbaketrekking betyr at produktene trekkes tilbake fra distribusjonskj [..]
Kilde: stand.no


For å vise alle 72 definisjoner, vennligst logg inn.