skagenfondene.no

Website:http://www.skagenfondene.no
Oppstemmer mottatt50
Nedstemmer mottatt22
Karma:27 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (152)

1

16   1

Konjunktursvingninger


Svingninger mellom økonomiske oppgangstider og økonomiske nedgangstider.
Kilde: skagenfondene.no

2

8   0

Avkastning


Avkastning er utvikling i verdi for en gitt periode. For et fond består avkastningen av forandring i netto andelsverdi som følge av utbytter, kursendringer, renteinntekter og eventuelt valutakurse [..]
Kilde: skagenfondene.no

3

2   4

Mandat


På markedet finnes mange typer aksjefond. Forskjellene ligger i hvem som forvalter dem, og på hvilken måte – utifra hvilket mandat fondet har. Forskjeller i mandat reflekteres vanligvis ved hvor [..]
Kilde: skagenfondene.no

4

2   0

Indeks


En veiet sum av økonomiske/finansielle størrelser. Indekser, slik som for aksjer eller obligasjoner, benyttes til å si noe om utviklingen for en aktivaklasse over tid. Se også referanseindeks.
Kilde: skagenfondene.no

5

2   1

Balanse


Viser bedriftens økonomiske stilling. En oppstilling av bedriftens eiendeler, gjeld og egenkapital. Balansen eller balansekontoen settes opp slik at summen på venstre side er lik (balanserer med) su [..]
Kilde: skagenfondene.no

6

2   0

Aksjekurs


Markedsverdien på en aksje. Brukes vanligvis om børsnoterte aksjer. Aksjekursen eller markedsverdien varierer med tilbud og etterspørsel.
Kilde: skagenfondene.no

7

1   1

Valutapolitikk


Tiltak myndighetene gjennomfører for å påvirke valutakursene.
Kilde: skagenfondene.no

8

1   0

Valuta


Pengeenheten i et land, og det som gjelder som lovlig betalingsmiddel. Opprinnelig betyr ordet valuta ”verdi”.
Kilde: skagenfondene.no

9

1   0

Sharpe ratio


Holder et fonds avkastning og standardavvik opp mot risikofri avkastning og gir en verdi for fondets risikojusterte avkastning. Et høyt tall innebærer at fondet har en høy risikojustert avkastning. [..]
Kilde: skagenfondene.no

10

1   0

Referanseindeks


En indeks er et uttrykk for en veid sammensetning av aksjene (eller andre verdipapirer) i et marked, og endringer i indeksens verdi viser markedets utvikling i gjennomsnitt. Forvaltningsselskapene vel [..]
Kilde: skagenfondene.no


For å vise alle 152 definisjoner, vennligst logg inn.