portal.fagbokforlaget.no

Website:http://portal.fagbokforlaget.no
Oppstemmer mottatt131
Nedstemmer mottatt63
Karma:67 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (90)

1

77   17

Kald krig


En situasjon der motsetningene mellom to eller flere land er like sterke som under en krig, men uten at det kommer til militær konfrontasjon. Den kalde krigen er betegnelsen på det spente forholdet [..]
Kilde: portal.fagbokforlaget.no

2

36   8

Velferd


Å få sikret sine grunnleggende behov og en viss levestandard Velferdsstaten
Kilde: portal.fagbokforlaget.no

3

22   6

Statskupp


Når innflytelsesrike grupper i et land tar makten med udemokratiske midler og ved hjelp av militær støtte Stender
Kilde: portal.fagbokforlaget.no

4

19   1

Merkantilisme


Økonomisk politikk der stater prøver å øke sin rikdom og makt ved å skaffe seg store mengder gull og sølv, og ved å eksportere mer enn de importerer Middelalderen
Kilde: portal.fagbokforlaget.no

5

14   5

Kollektivisering


Programmet for omforming av jordbruket i Sovjetunionen under Josef Stalin. Ved å tvinge bøndene til å arbeide på statskontrollerte storgårder forsøkte sovjetregimet å kontrollere og øke jordbr [..]
Kilde: portal.fagbokforlaget.no

6

12   14

Union


forbindelse mellom to stater Universell
Kilde: portal.fagbokforlaget.no

7

10   6

Revolusjon


Grunnleggende og rask omveltning Riksråd
Kilde: portal.fagbokforlaget.no

8

7   2

Maktfordelingsprinsippet


Prinsippet om at makten skal være delt i en utøvende makt (konge og regjering), en lovgivende makt (nasjonalforsamling) og en dømmende makt (domstolene), og at ingen av de tre skal gripe inn i de a [..]
Kilde: portal.fagbokforlaget.no

9

7   14

Ideologi


Tenkemåter og mønstre av ideer i et politisk system eller et livssyn som både vil forklare verden og si noe om hvordan den bør ordnes Imperialisme
Kilde: portal.fagbokforlaget.no

10

6   1

Enevelde


Styreform der én person i prinsippet har all makt. Særlig brukt om kongedømmene i Europa på 1600- og 1700-tallet (for eksempel Frankrike og Danmark-Norge) Entente
Kilde: portal.fagbokforlaget.no


For å vise alle 90 definisjoner, vennligst logg inn.