oppstart.no

Website:http://www.oppstart.no
Oppstemmer mottatt4
Nedstemmer mottatt2
Karma:1 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (28)

1.

2   1

Omsetning


Definisjonen på «omsetning» er ifølge merverdiavgiftsloven § 3:
1. Levering av varer mot vederlag, herunder levering av varer fremstilt etter oppdrag eller levering av varer i forbindelse med y [..]
Kilde: oppstart.no

2.

1   0

Forretningsplan


En forretningsplan er et planleggingsdokument for et selskap i oppstartsfasen. Planen skal beskrive forretningsideen, markedet, organisasjonen, produktet, gjennomføringsplanen, finansene og de viktig [..]
Kilde: oppstart.no

3.

1   0

Arbeidsgiveravgift


Arbeidsgiveravgift er en avgift som arbeidsgivere må betale til landets offentlige trygdeordninger for alle ansatte. I Norge styres dette av Folketrygden. Man betaler arbeidsgiveravgift av lønn, fer [..]
Kilde: oppstart.no

4.

0   0

Brønnøysundregistrene


Brønnøysundregistrene er en norsk forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og registreringsordninger. Enhetsregistre er et av disse registrene. Enhetsregistret er det sentrale re [..]
Kilde: oppstart.no

5.

0   0

Skjermingsfradrag


Skjermingsfradrag er et bunnfradrag som utdeles hvert år etter aksjonærmodellen. Fradraget kommer i tillegg til fradraget for kostpris når gevinstberegningen skal skje ved realisasjon av aksjer.
 [..]
Kilde: oppstart.no

6.

0   0

Emisjon


Emisjon innebærer at aksjekapitalen i et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap blir forhøyet. Dette skjer normalt ved utstedelse av nye aksjer i selskapet. Lovens utgangspunkt er at aksjonærene i [..]
Kilde: oppstart.no

7.

0   0

Norskregistrert Utenlands Foretak


NUF er en forkortelse for Norskregistrert Utenlandsk Foretak - en norsk filial av et utenlandskregistrert selskap. I denne sammenheng må det skilles mellom «utenlandsk selskap» i selskapsrettslig o [..]
Kilde: oppstart.no

8.

0   0

Ansvarlig selskap


Ansvarlig selskap er en selskapsform som kjennetegnes av at deltakerne har et ubegrenset personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Dersom selskapets kreditorer ikke kan få oppgjør fra selskapet [..]
Kilde: oppstart.no

9.

0   0

Fordring


En fordring er et krav som en fysisk eller juridisk person (kreditor) har mot en annen (debitor). Begrepet brukes mest i betydningen pengekrav, for eksempel slik at A har en fordring på B som lyder p [..]
Kilde: oppstart.no

10.

0   0

Styreleder


En styreleder eller styreformann er leder for et styre. Styrelederen fastsetter dagsordenen for styremøter og sørger for at den følges, i samsvar med statutter og ordensregler.

Rollen som styr [..]
Kilde: oppstart.no


For å vise alle 28 definisjoner, vennligst logg inn.