okonomihandbok.no

Website:http://www.okonomihandbok.no
Oppstemmer mottatt42
Nedstemmer mottatt26
Karma:17 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (43)

1.

13   7

Vesentlig


Hovedsaklig, stort sett, for det meste, fortrinnsvis 8. Konkurranseutsetting - begrepsdefinisjoner
Kilde: okonomihandbok.no

2.

6   2

Etisk handel


Etisk handel er handel som ivaretar og fremmer menneskerettighter, arbeidstakerrettighter og miljø i leverandørkjeden.
Kilde: okonomihandbok.no

3.

5   0

Tarv


Behov, trang, interesse
Kilde: okonomihandbok.no

4.

4   6

Påberope seg


Vise til, unnskylde seg med, argumentere med.
Kilde: okonomihandbok.no

5.

4   3

Likeledes


Også, likeså
Kilde: okonomihandbok.no

6.

3   0

Underrette


Gi beskjed/informasjon om, informere
Kilde: okonomihandbok.no

7.

2   0

Påregne


Regne med, vente seg.
Kilde: okonomihandbok.no

8.

1   3

Privatisering


Kommunen overlater til det private marked både å produsere tjenesten, bestemme kvalitetsnivå og sørge for finansiering.
Kilde: okonomihandbok.no

9.

1   0

Underleverandør


En underleverandør er et individ eller en virksomhet som inngår en kontrakt om å utføre hele eller deler av forpliktelsene til en annen parts kontrakt. Eksempel: I mange tilfelle vil en leverandø [..]
Kilde: okonomihandbok.no

10.

1   1

Utgifter


Netto driftsutgifter i kroner per innbygger: Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som bl.a. inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre [..]
Kilde: okonomihandbok.no


For å vise alle 43 definisjoner, vennligst logg inn.