ntnu.no

Website:http://www.ntnu.no
Oppstemmer mottatt29
Nedstemmer mottatt12
Karma:16 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (32)

1

13   2

Gen


En liten del av arvestoffet eller DNA-tråden som inneholder informasjon om hvordan et bestemt protein eller deler av et protein skal bygges opp. Koden for oppbygging av proteinet bestemmes gjennom bo [..]
Kilde: ntnu.no

2

4   1

Celler


Alle levende organismer består av celler. Noen organismer, som for eksempel gjær, består kun av én celle, mens andre organismer er sammensatt av hundre tusen milliarder celler, som for eksempel me [..]
Kilde: ntnu.no

3

3   0

Mutasjon


Endringer i arvestoffet som kan oppstå spontant, eller ved påvirkning av arvestoffet ved ultrafiolett stråling, radioaktiv stråling eller visse kjemikalier. Slike endringer skjer hele tiden. Mutas [..]
Kilde: ntnu.no

4

2   0

Genkartlegging


Identifisering og lokalisering av gener på kromosomene.
Kilde: ntnu.no

5

2   2

DNA


Forkortelse for deoksyribonuklinsyre, (deoksyribonucleic acid), et langt, trådformet molekyl som finnes i cellene. DNA kan betraktes som en enorm database som inneholder informasjon om hvordan protei [..]
Kilde: ntnu.no

6

2   1

Arvestoff


Genetisk materiale, DNA.
Kilde: ntnu.no

7

1   1

Genmodifisering


En styrt forandring av etter eller flere gener i en organisme.
Kilde: ntnu.no

8

1   0

Ribosomer


For å lage nye proteiner oversettes DNA-tråden til et budbringermolekyl, mRNA. Ribosomet fester seg på denne og leser avkoden for aminosyresammensetningen i et protein.
Kilde: ntnu.no

9

1   0

Proteiner


En gruppe stoffer som finnes overalt i alle organismer. Proteinene er bygd opp av aminosyrer og har ulike oppgaver i organismen. Proteinene er både byggematerialer, "håndverkere" - [..]
Kilde: ntnu.no

10

0   0

Næringslivets rolle


Genetisk ordliste
Kilde: ntnu.no


For å vise alle 32 definisjoner, vennligst logg inn.