ngu.no

Website:http://www.ngu.no
Oppstemmer mottatt91
Nedstemmer mottatt81
Karma:11 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (161)

1

9   1

Sediment


Bergart eller løsmasse som består av partikler eller bruddstykker av bergarter eller mineraler som er avsatt i lag etter å ha vært transportert av vann, luft eller is, eller utfelt av løsninger.
Kilde: ngu.no

2

8   3

Platåbre


Isbre som ligger på et mer eller mindre flatt, platåaktig område. Eks. Frostisen.
Kilde: ngu.no

3

6   4

Sidemorene


Rygg av morenemateriale dannet langs kanten av en isbre.
Kilde: ngu.no

4

6   4

Forkastning


Bruddflate hvor det har foregått synlig forskyvning av bergartene på den ene siden av bruddflaten i forhold til den andre.
Kilde: ngu.no

5

6   0

Erosjon


Nedtæring av landskapet av breer, vann, vind mv. Begrepet omfatter både løsriving og transport bort av løsmateriale.
Kilde: ngu.no

6

4   3

Konglomerat


Grovkornet sedimentær bergart bestående av rullesteiner av en eldre bergart som er blitt transportert og avsatt i en grunnmasse som er mer finkornet.
Kilde: ngu.no

7

4   3

Endemorene


Rygg av morenemateriale skjøvet opp foran en fremrykkende isbre.
Kilde: ngu.no

8

4   0

Delta


Løsmasseavsetning som dannes der en elv renner ut i stillestående vann. Løsmasser som elven fører med seg bygger seg opp til vannivået der det dannes en flate. Denne vokser etterhvert som mer mat [..]
Kilde: ngu.no

9

4   3

Bunnmorene


Morenemateriale avsatt under en isbre.
Kilde: ngu.no

10

3   1

Tertiær


Tidsepoken fra 65 millioner år siden til 2,5 millioner år siden.
Kilde: ngu.no


For å vise alle 161 definisjoner, vennligst logg inn.