muus.se

Website:http://www.muus.se
Oppstemmer mottatt41
Nedstemmer mottatt15
Karma:25 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (302)

1

5   0

Bråte


Nedhogd skog, kvister og trær som ble brent på et jordstykke for å bruke det til åker.
Kilde: muus.se

2

4   0

Omgangsskole


Skole som flyttet fra gård til gård før det ble egne skolehus.
Kilde: muus.se

3

3   5

Vasall


Betegnelse på en person som har fått et geografisk område å administrere på vegne av makthaverne på et høyere nivå og danner bakgrunn for adelsstrukturen. Gjenytelsen for å motta et slikt len [..]
Kilde: muus.se

4

3   2

Riksrådet


Fra midten av 1400-tallet og til 1600, det viktigste politiske organet i Norge og Danmark-Norge, og ble sågar anerkjent som suverenitetsbærende Riksrepresentasjon under tronledighet. Norge hadde ege [..]
Kilde: muus.se

5

3   0

Jelk


Kastrert (gjeldet) hanndyr av hest, vallak.
Kilde: muus.se

6

3   0

Formynder


Verge for umyndig person.
Kilde: muus.se

7

2   0

Leilending


Person som leide skyldsatt jord, et gårdsbruk, av jordeieren (jorddrotten)
Kilde: muus.se

8

2   0

Husmann


Fra 1600-tallet, person som fikk bruke hus, oftest med litt jord av en gård mot å utføre arbeid på gården.
Kilde: muus.se

9

2   0

Frille


Skandinavisk ord for elskerinne, men har vært preget av to betydninger avhengig av klasseskille. Det var vanlig at konger, adelsmenn og storbønder i Skandinavia hadde friller i tidligere tider, mens [..]
Kilde: muus.se

10

1   0

Trell


En trell er en slave. I begynnelsen av middelalderen var det vanlig å holde slaver og det var ikke bare forbeholdt de rike. Trellene måtte lyde herren sin og arbeide på jorda hans eller på annet v [..]
Kilde: muus.se


For å vise alle 302 definisjoner, vennligst logg inn.