lo.no

Website:http://www.lo.no
Oppstemmer mottatt26
Nedstemmer mottatt24
Karma:1 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (187)

1.

8   3

Arbeidsgiver


Enhver  som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste.
Kilde: lo.no

2.

3   3

Organisasjonsfrihet


Organisasjonsfrihet er retten til å danne og/eller være medlem av en organisasjon/sammenslutning (positiv organisasjonsfrihet) og retten til å stå utenfor en organisasjon (negativ organisasjonsfri [..]
Kilde: lo.no

3.

2   0

Reallønn


Verdien av lønna, korrigert for prisutviklingen; den mengde varer og tjenester du kan kjøpe for lønna. I motsetning til nominell lønn som angir i kroner og øre hva du tjener. Se også kjøpekraft [..]
Kilde: lo.no

4.

2   0

Fredsplikt


Situasjon hvor det ikke er anledning til å anvende arbeidskamp. Fredsplikten er regulert i arbeidstvistloven, tjenestetvistloven  og hovedavtalene. Lovverket forbyr bruk av arbeidskamp for å løse [..]
Kilde: lo.no

5.

2   4

Akkordlønn


En type prestasjonslønn som gjør lønna avhengig av produksjonsresultatet. Det finnes forskjellige former for prestasjonslønn, for eksempel bonusordninger, provisjon eller akkordlønn i en eller an [..]
Kilde: lo.no

6.

1   1

Årslønn


Samlet lønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse og naturallønn, du oppnår i løpet av et år hvis du har utført et avtalefestet normalårsverk.  og det er et normalt antall arbeidsdager i året; sa [..]
Kilde: lo.no

7.

1   0

Tidlønn


Lønnssystem hvor betalingen kan være pr time, uke eller måned.
Kilde: lo.no

8.

1   0

Særavtale


Lokal eller sentral tariffavtale som omfatter ett eller flere spørsmål som gjenstår etter at de sentrale partene  har inngått en mer omfattende tariffavtale eller en rammeavtale, eller som er inn [..]
Kilde: lo.no

9.

1   0

Streikebryter


Under en streik er det streikeplikt for de som er tatt ut i streik.Under en streik kan ikke arbeidsgiver la andre arbeidstakere overta arbeid eller ansvarsoppgaver som skulle vært utført av de som e [..]
Kilde: lo.no

10.

1   0

Stillingsbetegnelse


Tittel på den stilling du har på arbeidsplassen, f.eks. elektriker, hjelpepleier, lærer, rådgiver, assistent osv. Se stillingskode. Stillingsbetegnelse/stillingstittel angir både noe om utdanning [..]
Kilde: lo.no


For å vise alle 187 definisjoner, vennligst logg inn.