lastebil.no

Website:http://www.lastebil.no
Oppstemmer mottatt13
Nedstemmer mottatt4
Karma:8 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (141)

1.

3   0

GPS


Global Positioning System. Se definisjon for Flåtestyringsverktøy
Kilde: lastebil.no

2.

3   0

ADR


Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ("Den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods"). Se definisjon for [..]
Kilde: lastebil.no

3.

2   0

Nyttelast


Nyttelast er lik den vekt som framkommer som differansen mellom tillatt totalvekt og summen av kjøretøyets egenvekt og vekten av fører (75 kg).
Kilde: lastebil.no

4.

1   0

Turbo


Turbo eller turbolader har som formål å øke fyllingsgraden i en forbrenningsmotor. Den består av kompressorhjul og turbin. Turbinen sitter i eksosanlegget og er avgassdrevet. Turbinen driver et ko [..]
Kilde: lastebil.no

5.

1   0

TIR-traktaten


Er en overenskomst som tillater forseglete lastebiler å reise mellom flere land uten å måtte inspiseres på hver grenseovergang. Først i bestemmelseslandet fjernes plomberingen, og innholdet forto [..]
Kilde: lastebil.no

6.

1   0

TIR


Transports Internationaux Routiers
Kilde: lastebil.no

7.

1   0

Boggilast


Den samlede tyngde som overføres til veien fra en boggi med en akselavstand inntil 1,79 m.
Kilde: lastebil.no

8.

1   0

Aksellast


Den samlede tyngde som overføres til veien fra alle hjul på samme aksel.
Kilde: lastebil.no

9.

0   0

Medlemsside


Logg inn
Kilde: lastebil.no

10.

0   0

Kontakt


Norges Lastebileier-Forbund
Kilde: lastebil.no


For å vise alle 141 definisjoner, vennligst logg inn.