kredinor.no

Website:http://www.kredinor.no
Oppstemmer mottatt69
Nedstemmer mottatt63
Karma:5 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (261)

1.

6   0

Dividende


Beløpet som blir resultatet av bobehandlingen ved konkurs eller tvangsakkord, og som blir utbetalt til kreditor. Der det ikke oppnås full dekning, får kreditorene en lik prosentvis andel dekket.
Kilde: kredinor.no

2.

4   14

Forkynnelse


En form for meddelelse til parter, vitner, siktede og tiltalte, og/eller deres advokater. Stevninger i sivile saker, begjæringer til tingretten om tvangssalg, innkalling til rettsmøte, dommer og kje [..]
Kilde: kredinor.no

3.

3   2

Overskudd


Inntekter minus kostnader.
Kilde: kredinor.no

4.

3   1

Likvider


Betalingsmidler som kontanter og bankinnskudd (som står til rådighet).
Kilde: kredinor.no

5.

3   1

Inkasso


Innkreving av forfalte pengekrav. Kan skje via inkassobyrå, advokat med inkassobevilling eller i kundes egen regi.
Kilde: kredinor.no

6.

3   4

Hh


Heftelse
Kilde: kredinor.no

7.

3   0

Fordring


Krav eller utestående beløp. Innfordring = kreve inn det utestående beløpet. Fordringshaver Oppdragsgiver, kreditor
Kilde: kredinor.no

8.

3   5

Befaring


En inspeksjon/undersøkelse som foretas av retten av et åsted i en straffesak eller f. eks av en eiendom, under et rettsmøte, som omfattes av en begjæring om midlertidig forføyning.
Kilde: kredinor.no

9.

2   0

Skyldner


Kredinors oppdragsgivers kunde etter at betalingsoppfordring er sendt (§ 10). Før dette betegnes vedkommende som kunde. Se også debitor.
Kilde: kredinor.no

10.

2   0

Sivil sak


Sak som fastslår rettigheter og plikter folk har overfor hverandre og overfor det offentlige.
Kilde: kredinor.no


For å vise alle 261 definisjoner, vennligst logg inn.