kosmossf.cappelendamm.no

Website:http://kosmossf.cappelendamm.no
Oppstemmer mottatt425
Nedstemmer mottatt300
Karma:126 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (392)

1

30   7

Energikvalitet


betegnelse for hvor lett energien kan utnyttes. Energi med høy kvalitet (f.eks. elektrisk strøm) kan lett utnyttes, energi med lav kvalitet (f.eks. varme) er vanskeligere å utnytte
Kilde: kosmossf.cappelendamm.no

2

23   1

Kunstig utvalg


at vi mennesker påvirker organismene i utviklingen ved at vi velger ut hvilke individer som får forplante seg videre
Kilde: kosmossf.cappelendamm.no

3

21   4

Næringsnett


oversikt over hvem som spiser hvem i et økosystem
Kilde: kosmossf.cappelendamm.no

4

20   4

Varmefaktor


brukes om brøkforholdet mellom energien (varmen) som blir avgitt, og energien som blir tilført en varmepumpe
Kilde: kosmossf.cappelendamm.no

5

17   5

Organsystem


organer i kroppen som samarbeider, f.eks. fordøyelsessystemet
Kilde: kosmossf.cappelendamm.no

6

17   5

Naturvitenskapelig metode


metode som legger vekt på systematiske og gjentatte målinger og testinger
Kilde: kosmossf.cappelendamm.no

7

16   22

Elektronparbinding


binding mellom ikke-metallatomer der ett, to eller tre elektronpar kan delta i bindingen (som er felles) mellom atomene
Kilde: kosmossf.cappelendamm.no

8

14   3

Elementærpartikler


små partikler som bygger opp atomene. De klassiske elementærpartiklene er protoner, nøytroner og elektroner
Kilde: kosmossf.cappelendamm.no

9

11   5

Nedbryter


organisme som lever av å bryte ned døde planter og dyr
Kilde: kosmossf.cappelendamm.no

10

10   17

Vikende gen


gen som ikke kommer til uttrykk i fenotypen fordi det overskygges av et dominerende gen
Kilde: kosmossf.cappelendamm.no


For å vise alle 392 definisjoner, vennligst logg inn.