html.hisf.no

Website:http://html.hisf.no
Oppstemmer mottatt71
Nedstemmer mottatt59
Karma:13 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (210)

1

18   7

Økosystem


  Alt levende pluss de abiotiske faktorene som påvirker livet i et område.  Altså et samfunn pluss dets fysiske omgivelser.  
Kilde: html.hisf.no

2

5   0

Jordsmonn


  Øvre del av løsmasselaget på land,  så langt ned som planterøtter og annen biologisk aktivitet går.  Løsmassene under kalles undergrunnen.  
Kilde: html.hisf.no

3

4   1

Symbiose


”Samliv” Nært samliv mellom to individer av forskjellige arter, oftest til fordel for begge parter. (hvis fordel for begge: = mutualisme). Kan være nødvendig for en eller begge (obligat symbiose) [..]
Kilde: html.hisf.no

4

4   6

Populasjon


  En gruppe individer innen samme art, som lever i et begrenset område av artens utbredelsesområde. Det er derfor mer kontakt (genetisk o.a.) mellom individene innen populasjonen enn med individer [..]
Kilde: html.hisf.no

5

3   1

Replikasjon


  Selvkopiering.    Også kalt dublikasjon, dublisering.  Mest brukt om DNA og celler.  
Kilde: html.hisf.no

6

3   2

Biosfæren


  Den delen av jordkloden der det finnes liv,  altså summen av alle økosystemer.  
Kilde: html.hisf.no

7

3   12

Biom


  "Hovedøkosystem" i verden, klassifisert hovedsakelig på grunnlag av den dominerende vegetasjonen. Eks. Tropiske regnskoger, stepper, nordlige barskoger, ..
Kilde: html.hisf.no

8

3   0

Altruisme


”nestekjærlighet” Det at et individ hjelper et annet individ, på bekostning av egen sikkerhet eller velferd. I biologien gjelder dette sterkere jo nærmere de to individene er i slekt med hverandr [..]
Kilde: html.hisf.no

9

2   1

Transpirasjon


  Fordamping av vann  fra overflaten av planter og dyr, vann som er utskilt fra kroppen.  
Kilde: html.hisf.no

10

2   2

S-kurve


  = Logistisk kurve (s.d.).  Også kalt sigmoid kurve.  
Kilde: html.hisf.no


For å vise alle 210 definisjoner, vennligst logg inn.