eholding.no

Website:http://www.eholding.no
Oppstemmer mottatt157
Nedstemmer mottatt98
Karma:58 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (317)

1

31   6

SUBSIDIER


Statlig støtte som gies til en selger for hver enhet hun selger av et produkt. Subsidier gies for å opprettholde en produksjon som ellers ikke ville funnet sted eller for at forbrukerne skal få bil [..]
Kilde: eholding.no

2

22   2

KONSEKVENSETIKK


Når man skal vurdere om ei handling er riktig eller gal, god eller dårlig, så ser man på konsekvensene av handlingen. Hvis konsekvensene er gode så er handlingen god og omvendt hvis konsekvensene [..]
Kilde: eholding.no

3

9   3

ØKONOMISK VEKST


Prosentvis vekst i bruttonasjonalproduktet.
Kilde: eholding.no

4

8   1

VERDISKAPNING


Verdien av produserte varer (omsetningen, salget) - forbruket av varer og tjenester i produksjonen -------------------------------------------------------- = Verdiskapningen
Kilde: eholding.no

5

6   0

HANDELSAVTALE


Avtale mellom to eller flere land om betingelser for handelen landene i mellom.
Kilde: eholding.no

6

5   6

RÅVARER


Ikke beabeidede innsatsvarer som særlig brukes til videreforedling i industrien. For eksempell råolje og jern. SALDO: Differansen, forskjellen, mellom debetsiden og kreditsiden av en konto.
Kilde: eholding.no

7

5   1

KAPITALINNTEKT


Inntekt som følger av å eie kapital i en eller annen form. For eksempel renten av bankinnskudd, utbytte av aksje, leieinntekt av bolig.
Kilde: eholding.no

8

4   1

VELFERDSSAMFUNN


Et samfunn der alle samfunnsmedlemmene får tilfredsstilt sine grunnleggende økonomiske og sosiale behov.
Kilde: eholding.no

9

4   6

AVGIFT


Offentlig skatt på varer og tjenester. F.eks. tobakksavgift for å motvirke røyking og miljøavgifter for å bedre miljøet.
Kilde: eholding.no

10

3   1

KAPITALISERING


Rentene på et lån legges til lånebeløpet. Jo oftere renten legges til, jo høyere blir den effektive renten.
Kilde: eholding.no


For å vise alle 317 definisjoner, vennligst logg inn.