anrestaurangochkontor.com

Website:http://www.anrestaurangochkontor.com
Oppstemmer mottatt3
Nedstemmer mottatt3
Karma:1 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (23)

1.

1   0

CO2


Karbondioksid
Kilde: anrestaurangochkontor.com

2.

1   1

Global oppvarming


Når mengden av drivhusgasser i atmosfæren stiger, øker strålingen som reflekteres tilbake til jorda og da øker temperaturen. Gjennomsnittstemperaturen på jorda har økt med knapt 1 grad på 1900 [..]
Kilde: anrestaurangochkontor.com

3.

1   1

Drivhusgasser


Drivhusgasser er en samlebetegnelse for forskjellige gasser i atmosfæren som absorberer sollys av ulik bølgetype og reflekterer det tilbake til bakken; vanndamp, karbondioksid, ozon, dinitrogenoksid [..]
Kilde: anrestaurangochkontor.com

4.

0   0

Markit


Et register der alle solgte sertifikater fra Plan Vivo registrert. Markit tilbyr global, finansiell og transparent informasjonsservice i ulike bransjer. Les mer på www.markit.com. Taking Root
Kilde: anrestaurangochkontor.com

5.

0   0

Plan Vivo


Plan Vivo Foundation er en registrert, ikke-profittdrevet stiftelse som kontrollerer, godkjenner og overvåker miljøkompensasjonsprosjekt. Plan Vivo utsteder også kompensasjonssertifikat. De er spes [..]
Kilde: anrestaurangochkontor.com

6.

0   0

Ex-ante kreditter


Utslippskreditter som selges på forhånd før miljøgevinsten er skapt. Vanlig f.eks. ved treplanting ettersom kompensasjonen skjer i og med at trærne vokser.
Kilde: anrestaurangochkontor.com

7.

0   0

Voluntary/Verified Emissions Reductions


Reduksjonsenheter fra miljøkompensasjonsprosjekt fra frivillighetsmarkedet. Prosjektet reguleres oftest av ikke-profittdrevne organisasjoner som utsteder sertifikat som i sin tur selges til bedrifter [..]
Kilde: anrestaurangochkontor.com

8.

0   0

Joint Implementation


JI er i likhet med CDM et program for miljøkompensasjon, men med fokus på tidligere østblokkland. JI reguleres gjennom FN og Kyotoprotokollen.
Kilde: anrestaurangochkontor.com

9.

0   0

Clean Development Mechanism


CDM er et program som gjør det mulig å miljøkompensere via prosjekter i utviklingsland. CDM reguleres gjennom FN og Kyotoprotokollen.
Kilde: anrestaurangochkontor.com

10.

0   0

Svovelheksaflourid-gass


SF6 er et kunstig, industrielt produsert stoff. Brukes bland annet innen elektrisitets- og elektronikkindustrien og er en svært effektiv drivhusgass.
Kilde: anrestaurangochkontor.com


For å vise alle 23 definisjoner, vennligst logg inn.