activeforpeace.org

Website:http://www.activeforpeace.org
Oppstemmer mottatt2
Nedstemmer mottatt2
Karma:1 (oppstemmer-nedstemmer)0 opptjente Skilt

Ingen merker ble funnetDefinisjoner (17)

1.

1   0

Verdier og normer


Verdier: karakteristikker av en person, et objekt, oppførsel, erfaring eller et konsept som innebærer indre fortreffelighet, anerkjennelse, verdi eller bekvemmelighet. Disse er hovedsakelig preferan [..]
Kilde: activeforpeace.org

2.

1   0

Pasifisme


En doktrine og historisk lære som er i mot krig som et middel for å løse konflikt.
Kilde: activeforpeace.org

3.

0   0

Ubuntu


Et filosofisk perspektiv fra det sørafrikanske folk som viser til det kollektive ansvar til å fordele livskraften på en naturlig og spirituell måte for felles gode. Bokstavelig oversatt betyr ubun [..]
Kilde: activeforpeace.org

4.

0   0

Satyagraha


Et gandhisk konsept som betyr aktiv, ikke-voldelig motstand mot urettferdighet, undertrykking og utnyttelse. Konseptet stammer fra to forskjellige sanskrit røtter, satva betyr sannhet men innebærer [..]
Kilde: activeforpeace.org

5.

0   0

Fredsbygging


Politikk og programmer for å gjenopprette stabilitet og effektivitet blant sosiale, politiske og økonomiske institusjoner og strukturer i kjølvannet av krig eller annen ødeleggende eller katastrof [..]
Kilde: activeforpeace.org

6.

0   0

Ikke-vold


En helhetlig tro på og praksis om å ta avstand fra voldelige handlinger. Et slikt trossystem stammer trolig fra forskjellige religioner og etiske retningslinjer, men forståelsen av disse kan være [..]
Kilde: activeforpeace.org

7.

0   0

Forhandling


Kommunikasjon, vanligvis bestemt av etablerte prosedyrer mellom representanter fra uenige parter i en konflikt. Som en teknikk innen konflikthåndtering og konfliktløsning skjer forhandlingen på uli [..]
Kilde: activeforpeace.org

8.

0   1

Mekling


En frivillig, uformell, ikke-bindende prosess som foretas av en ekstern part som tilrettelegger for forhandling om ulikheter eller krav mellom partene.
Kilde: activeforpeace.org

9.

0   1

Kjønn


Sosiale, historiske og kulturelle oppbygginger og betingelser som viser til aksepterte og foretrukne former for oppførsel og holdninger for menn og kvinner.
Kilde: activeforpeace.org

10.

0   0

Konfliktendring


Forandringer i alle eller noen av følgende elementer i en konflikt: den generelle konteksten eller utforming av situasjonen, uenige parter, problemet, prosesser eller prosedyrer som styrer en vanskel [..]
Kilde: activeforpeace.org


For å vise alle 17 definisjoner, vennligst logg inn.