Betydning medvirkning

Hva betyr medvirkning? Her finner du 13 betydninger av ordet medvirkning. Du kan også legge til en definisjon av medvirkning selv.

1.

9   4

Medvirkning


Deltakelse i offentlig planlegging fra befolkningen i sin alminnelighet. Medvirkning kan skje på flere måter, bl.a ved deltakelse på åpne møter og i arbeidsgrupper som har medlemmer både fra myndighetene og befolkningen.
Kilde: tsh.toi.no

2.

2   3

Medvirkning


Innebærer at grupper eller personer som har interesser i eller er berørt av beslutninger får anledning til å følge beslutningsprosessene og fremføre sine synspunkter.Medvirkning brukes om prosesser hvor det deltar flere personer eller grupper med ulike interesser, f eks utarbeidelse av kommunale planer.
Kilde: boligabc.no

3.

0   1

Medvirkning


Med medvirkning forstås å bidra til en straffbar handling uten selv å utføre selve handlingen. Det er straffbart å medvirke til at andre begår overgrep. Dette gjelder både fysisk og psykisk medvirkning. Har noen for eksempel overtalt en annen til å utføre den straffbare handlingen, straffes dette som (psykisk) medvirkning. Til toppen
Kilde: veilederen.stinesofiesstiftelse.no

4.

0   2

medvirkning


medverknad, medverking
Kilde: sprakradet.no

5.

0   2

Medvirkning


Medvirkning i plan- og bygningsloven er omtalt i § 5–1. «Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilretteleggi [..]
Kilde: no.wikipedia.org

6.

0   2

Medvirkning


Medvirkning er mulighet for aktiv deltakelse fra alle. Medvirkning inkluderer samordning og sektorintegrering og er således en utvidelse av det engelske begrepet ”public participation”. Det omfatter deltakelse fra og samarbeid mellom alle nivåer av myndigheter, organisasjoner, virksomheter og næringsliv som har med vann å gjøre. Dette invo [..]
Kilde: vannportalen.no

7.

0   2

medvirkning


> medverknad (f.)
Kilde: nn.wikipedia.org

8.

0   3

medvirkning


bli dømt for medvirkning til drapbli dømt for medvirkning til drap
Kilde: ordbok.uib.no

9.

0   3

Medvirkning


Medvirkning kan vise til:
Kilde: no.wikipedia.org

10.

1   4

medvirkning


I bedritsdemokratisk betydning kan medvirkning defineres som den innflytelse den enkelte ansatte kan føre med sitt eget arbeid (Levin et al. 2012, 90)
Audun på 2017-04-25

11.

0   3

medvirkning


medverknad, hjelp
Kilde: ivaraasen.no

12.

0   3

Medvirkning


De som kun har bidratt til en forbrytelse, men ikke gjennomført den umiddelbare forbrytelsen, kan bli ansvarlig for den straffbare handlingen. (Kilde: meddommer.no)
Kilde: meddommer.no

13.

0   3

Medvirkning


I forsikring normalt benyttet som betegnelse på rettsinstituttet "skadelidtes medvirkning" det vil si at skadelidte selv ved egen skyld har medvirket til skaden. Etter skadeserstatningsloven § 5-1 kan erstatningen reduseres eller falle bort når skadelidte ved egen skyld har medvirket til skaden. I så fall vil også ansvarsforsikringss [..]
Kilde: harduensak.no


Legg til betydningen av medvirkning
Betydning:
18+
Antall ord:

+ Flere alternativer
Navn:
E-post: (* Valgfritt)
 

<< medlidenhet mellomværende >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning