Betydning medvirkning

Hva betyr medvirkning? Her finner du 12 betydninger av ordet medvirkning. Du kan også legge til en definisjon av medvirkning selv.

1.

10   4

Medvirkning


Deltakelse i offentlig planlegging fra befolkningen i sin alminnelighet. Medvirkning kan skje på flere måter, bl.a ved deltakelse på åpne møter og i arbeidsgrupper som har medlemmer både fra myn [..]
Kilde: tsh.toi.no

2.

3   3

Medvirkning


Innebærer at grupper eller personer som har interesser i eller er berørt av beslutninger får anledning til å følge beslutningsprosessene og fremføre sine synspunkter.Medvirkning bruk [..]
Kilde: boligabc.no

3.

1   1

Medvirkning


Med medvirkning forstås å bidra til en straffbar handling uten selv å utføre selve handlingen. Det er straffbart å medvirke til at andre begår overgrep. Dette gjelder både fysisk og psykisk med [..]
Kilde: veilederen.stinesofiesstiftelse.no

4.

1   2

Medvirkning


Medvirkning er mulighet for aktiv deltakelse fra alle. Medvirkning inkluderer samordning og sektorintegrering og er således en utvidelse av det engelske begrepet ”public participation”. Det omfat [..]
Kilde: vannportalen.no

5.

0   2

Medvirkning


Medvirkning i plan- og bygningsloven er omtalt i § 5–1. «Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres [..]
Kilde: no.wikipedia.org

6.

0   2

medvirkning


> medverknad (f.)
Kilde: nn.wikipedia.org

7.

0   3

medvirkning


medverknad, medverking
Kilde: sprakradet.no

8.

0   3

Medvirkning


Medvirkning kan vise til:
Kilde: no.wikipedia.org

9.

1   4

medvirkning


I bedritsdemokratisk betydning kan medvirkning defineres som den innflytelse den enkelte ansatte kan føre med sitt eget arbeid (Levin et al. 2012, 90)
Audun på 2017-04-25

10.

0   3

medvirkning


medverknad, hjelp
Kilde: ivaraasen.no

11.

0   3

Medvirkning


De som kun har bidratt til en forbrytelse, men ikke gjennomført den umiddelbare forbrytelsen, kan bli ansvarlig for den straffbare handlingen. (Kilde: meddommer.no)
Kilde: meddommer.no

12.

0   3

Medvirkning


I forsikring normalt benyttet som betegnelse på rettsinstituttet "skadelidtes medvirkning" det vil si at skadelidte selv ved egen skyld har medvirket til skaden. Etter skadeserstatningslove [..]
Kilde: harduensak.no


Legg til betydningen av medvirkning
Betydning:
18+
Antall ord:

+ Flere alternativer
Navn:
E-post: (* Valgfritt)
 

<< medlidenhet mellomværende >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning