betydning-definisjoner.com

På betydning-definisjoner.com er du i stand til å søke i flere ordbøker samtidig. Tusenvis av betydninger i vår søkemotor ble lagt til av folk som deg. Alle ord og betydninger er velkomne. Disse kan være betydninger av navn, vanskelige ord, slang, fremmedspråk eller til og med ord du har funnet opp selv. Gjør oss og andre besøkende glade og legg til et ord! Legg til betydning.


Søk i 1.080.847 betydninger.Nyeste betydninger

0   0

effektuere


Dette er et verb som betyr å sette i kraft eller operere.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

Efferent


Når det brukes som et adjektiv, beskriver noe som utfører utover eller vekk fra noe, for nerver, sentralnervesystemet, for blodkar, gir orgelet. Som et substantiv det representerer en efferent nervefiber eller fartøy.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

effektivisering


Dette er et verb som betyr å designe eller forsyne med et skjema som gir svært liten motstand mot en luft eller vannstrøm, økende hastighet og enkel bevegelse. Det betyr også å gjøre en organisasjon eller et system mer effektivt ved å bruke raskere eller enklere arbeidsmetoder.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

Effektiv


Dette er et adjektiv som brukes til å beskrive et system eller en maskin som oppnår maksimal produktivitet med minst bortkastet innsats eller utgift. Det beskriver også en person som jobber på en velorganisert og kompetent måte.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

edruelig


Dette er et adverb som brukes til å beskrive noe som er gjort på en seriøs, fornuftig og høytidelig måte, med moderasjon eller selvbeherskelse.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

2   1

edel


Når den brukes som et adjektiv, beskriver noe eller noen som tilhører rang, tittel eller fødsel til aristokratiet, noen som har eller viser gode personlige egenskaper eller høye moralske prinsipper. Når den brukes som et substantiv, representerer den en person av edel rang eller fødsel.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

Edelløvskog


Dette er et substantiv som representerer en løvskog som et biom dominert av løvtrær som mister bladene sine sesongmessig. Jorden har tempererte løvskoger, tropiske og subtropiske løvskoger, også kjent som tørr skoger.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

Edelgass


Dette er et substantiv som representerer noen av de gassformige elementene som helium, neon, argon, krypton, radon og xenon, okkuperer gruppe 0 i det periodiske bordet. De var lenge antatt å være helt urreaktive, men forbindelser av xenon, krypton og radon er nå kjent.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

Edru


Dette er et adjektiv som brukes til å beskrive en person som ikke er avhengig eller beruset av alkoholholdige drikker.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

Ectropion


Dette er et substantiv som representerer en tilstand, vanligvis en konsekvens av avansert alder, hvor øyelokket vender under fra øyebollet.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

Echolalia


Dette er et substantiv som representerer meningsløs gjentagelse av en ennen persons talte ord som et symptom på psykiatrisk lidelse. Det også foreslår repetisjon av tale av et barn som lærer å snakke.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

Ecstasia


Dette er et substantiv som representerer utvidelsen av et hul eller rørformet organ.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

Eclectic


Brukes som et adjektiv, beskriver noen eller noe som utmerker ideer, stiler eller smaker fra et bredt og mangfoldig utvalg av kilder. I filosofien beskriver det som et tegn på eller tilhører en klasse av gamle filosoffer som ikke tilhørte eller fant noen anerkjent tankegang, men utvalgte doktriner fra ulike tankeskoler. Brukes som et substantiv, representerer den en person som kommer fra ideer, stiller eller smaker fra et bredt og mangfoldig utvalg av kilder.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

Ebullient


Dette er et adjektiv som brukes til å beskrive noen eller noe som er munter og full av energi, eller en væske eller materie kokende eller opphisset som om kokende.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

EBITDA


Dette er et forkortelse som kommer fra resultat før rente, skatt og avskrivninger. Det er et mål for selskapets driftsresultat.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

Easement


Dette er et substantiv som representerer en rett til å krysse eller på annen måte bruke andres land til et bestemt formål. Det antyder også staten eller følelsen av trøst eller fred.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

Earl


Dette er et substantiv som representerer en britisk adelsmann rangering over en viscount og under en marquess.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

Effektmål


Dette er et substantiv som representerer måten en ting viser seg en konsekvens.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

Effektivitet


Dette er et substantiv som representerer staten eller kvaliteten på å være effektiv, eller en handling utformet for å oppnå effektivitet. Det antyder også forholdet mellom det nyttige arbeidet som utføres av en maskin eller i en prosess til den totale energiforbruket eller varmen som er tatt inn.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

Effekt


Når det brukes som et substantiv, representerer det en forandring som er et resultat eller en konsekvens av en handling eller annen årsak. Det antyder også belysning, lyd eller natur som brukes i et spill, film eller kringkasting. Brukes som et verb, betyr det å forårsake noe å skje, få med seg.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

Eerie


Dette er et adjektiv som beskrivelser noe eller noen som er merkelig og skremmende.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

Eddadikt


Dette er et substantiv som representere den moderne tilskrivelsen for en uavhengig samling av gamle norske anonyme dikt, som er forskjellig fra Edda skrevet av Snorri Sturluson.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

Dybdelæring


Dette er et substantiv som representerer en kunstig intelligensfunksjon som etterligner menneskets hjerne i bearbeiding av data og skaper mønstre for bruk i beslutningsprosesser.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

2   0

dyktig


Dette er et adjektiv som brukes til å beskrive noen som er høyt utdannet eller dyktig i en bestemt aktivitet, eller noen som er godt utdannet og har gode sosiale ferdigheter.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

1   0

Dyd


Dette er et substantiv som representerer en oppførsel som viser høye moralske standarder. Det antyder også den syvende høyeste rekkefølgen av det nifoldige himmelske hierarkiet.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

dyrkbar


Når den brukes som et adjektiv, beskriver det et land brukt eller egnet for dyrking av avlinger. Når den brukes som et substantiv, representerer det dyrkbar land eller avlinger.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

Dyrevelferd


Dette er et substantiv som representerer hvordan et dyr er i stand til å håndtere forholdene der det lever i. Et dyr er i en god velstandsnivå hvis den er sunn, komfortabel, godt næret, trygt, i stand til å uttrykke medfødt atferd, og hvis det ikke lider av ubehagelige tilstander som smerte, frykt og nød.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

Dysleksi


Dette er et substantiv som representerer et generelt begrep for lidelser som innebærer vanskeligheter med å lære å lese eller tolke ord, bokstaver og andre symboler, men det påvirker ikke generell intelligens.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

1   0

dyr


Når den brukes som et substantiv, representerer den en levende organisme som mater på organisk materiale, som typisk har spesialiserte sansorganer og nervesystem og kan reagere raskt på stimuli. Brukt som et adjektiv, beskriver det noe relatert til eller betegner polen eller en ekstremitet av et embryo som inneholder den mer aktive cytoplasma i de tidlige utviklingsstadiene.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

dvask


Dette er et adjektiv som brukes til å beskrive noen som er berørt av sløvhet trist og apatisk.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

DUO


Dette er et substantiv som representerer et par mennesker eller ting, spesielt i musikk eller underholdning. I musikk betyr det "en duett".
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

Dualitet


Dette er et substantiv som representerer kvaliteten eller tilstanden til å være dobbel. Det representerer også en forekomst av motstand eller kontrast mellom to konsepter eller to aspekter av noe, en dualisme.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

Dumsnill


Dette er et substantiv som antyder noe som er gjort dumt, uten å tenke på noen konsekvenser.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

duplisere


Dette er et verb som betyr å lage en eksakt kopi etter noe eller noen.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

Duplikat


Når den brukes som et adjektiv, beskriver som noe annet, spesielt ved å ha blitt kopiert. Brukes som et substantiv, det representerer en av to eller flere identiske ting. Brukes som et verb, betyr det å lage eller være en eksakt kopi av.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

dugnad


Dette er et substantiv som antyder arbeid utført av frivillige personer eller av folk som bare vil hjelpe gratis.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

1   0

Dristig


Dette er et adjektiv som beskriver noe eller noen som er full av energi, entusiasme og besluttsomhet, eller ha en bestemt karakter, holdning eller stemning.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

drap


Når den brukes som et substantiv, representerer den ulovlig forutittet drap av ett menneske av en annen. Det antyder også en svært vanskelig eller ubehagelig oppgave eller erfaring. Brukes som et verb, betyr det å drepe noen ulovlig og med forutsetning.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

Driftsresultat


Dette er et substantiv som representerer et overskudd fra næringsvirksomhet, brutto resultat minus driftskostnader, før fradag av renter og skatt.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

Drone


Når det brukes som verb, betyr det å lag en kontinuerlig, lavt nynning lyd. Brukes som et substantiv, det antyder en kontinuerlig lavt nynning lyd eller et kontinuerlig musikknotat med lav tonehøyde.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)Side:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10