betydning-definisjoner.com

På betydning-definisjoner.com er du i stand til å søke i flere ordbøker samtidig. Tusenvis av betydninger i vår søkemotor ble lagt til av folk som deg. Alle ord og betydninger er velkomne. Disse kan være betydninger av navn, vanskelige ord, slang, fremmedspråk eller til og med ord du har funnet opp selv. Gjør oss og andre besøkende glade og legg til et ord! Legg til betydning.


Søk i 1.080.847 betydninger.Nyeste betydninger

0   0

entreprenør


Dette er et substantiv som representerer en person som setter opp en bedrift eller virksomhet, tar på seg økonomiske riskoer i håp om fortjeneste. Det representerer også en promotor i underholdningsindustrien.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

ensomhet


Dette er et substantiv som representerer staten eller situasjonen for å være alene. Det antyder også et ensomt eller ubebodd sted.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Enhet


Dette er et substantiv som representerer en individuell ting eller person betraktet som enkelt og fullstendig, men som også kan danne en individuell komponent i en større eller mer kompleks helhet. Det representerer også en enhet som har en spesifisert funksjon, spesielt en som inngår i en kompleks mekanisme.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Enkeltvedtak


Dette er et substantiv som representerer en konklusjon eller en løsning som er nådd etter behandling, eller handlingen, prosessen med å bestemme noe eller å løse et spørsmål. Det foreslår også evnen eller tendensen til å ta beslutninger raskt.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   1

enebolig


Dette er et adjektiv som beskriver noe eller noen som er adskilt eller frakoblet og objektivt.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

engelsk


Når den brukes som et substantiv, representerer det Englands språk, nå mye brukt i mange varianter over hele verden, eller forlket i England. Når det brukes som et adjektiv, beskriver det noe eller noen som relatert til England, dets folk eller språk.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Emisjon


Dette er et substantiv som representerer en produksjon og utslipp av noe, spesielt gass eller stråling.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

2   0

emne


Når den brukes som et substantiv, representerer den en person eller ting som blir diskutert, beskrevet eller behandlet, eller en kunnskapsgren studert eller undervist i en skole, høyskole eller universitet. Brukes som et adjektiv, beskriver det noen som er sannsynlig eller tilbøyelig til å bli påvirket av en bestemt tilstand eller forekomst, vanligvis en uvelkommen eller ubehagelig. Når det brukes som verb, betyr det å forårsake eller tvinge noen eller noe å gjennomgå en bestemt opplevelse eller form for behandling, vanligvis en uvelkommen.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Emballasje


Dette er et substantiv som representerer materialer som brukes til å pakke inn eller beskytte varer. Det foreslår også presentasjon av en person eller ting på en fordelaktig måte, eller til og med virksomheten eller prosessen med å pakke varer.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Emosjoner


Dette er et substantiv som representerer en sterk følelse som følge av ens omstendigheter, humør eller forhold til andre. Det antyder også en instinktiv eller intuitiv følelse som skiller seg fra resonnement eller kunnskap.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Emo


Når det brukes som et substantiv, representerer det en stil av rockmusikk som ligner punk, men har mer komplekse arrangementer og tekster som omhandler mer emosjonelle fag. Brukes som et adjektiv, beskriver det noen eller noe som betegner eller relaterer til emo og tilhørende subkultur.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Empiri


Dette er et substantiv som representerer teorien om at all kunnskap er basert på erfaring fra sansene. Stimulert av oppveksten av eksperimentell vitenskap, utviklet den i det 18 århundre.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

elite


Dette er et substantiv som representerer en valgt gruppe som er overlegen når det gjelder evne eller kvaliteter til resten av en gruppe eller samfunn. Det representerer også en størrelse på brev i skriving, med 12 tegn til tommelen.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

elektrisitet


Dette er et substantiv som representerer en form for energi som følge av eksistensen av ladede partikler som elektroner eller protoner, enten statisk som akkumulering av ladning eller dynamisk som en strøm. Det antyder også en tilstand eller følelse av spennende spenning.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

elv


Dette er et substantiv som representerer en stor naturlig strøm av vann som strømmer i en kanal til sjøen, en innsjø eller en annen elv. Det antyder også en stor mengde av en flytende substans.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

elske


Når det brukes som et substantiv, representerer det en sterk følelse av hengivenhet, stor interesse og glede i noe. Brukes som verb, betyr det å føle dyp følelse eller seksuell kjærlighet for noen.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

eldre


Dette er et adjektiv som brukes til å beskrive en person som er gammel eller eldre. Det beskriver også en maskin eller lignende objekt som viser tegn på alder.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Ekspert


Når det brukes som et substantiv, representerer det en person som er svært kunnskapsrik om eller dyktig i et bestemt område. Brukes som et adjektiv, beskriver det noen som har eller involverer mye kunnskap eller ferdigheter i et bestemt område.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

ekspedisjon


Dette er et substantiv som representerer en reise utført av en gruppe mennesker med en bestemt hensikt, spesielt for leteforskning, forskning eller krig. Det antyder også spørsmål eller hastighet i å gjøre noe.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Ekstremisme


Dette er et substantiv som representerer holdningen av ekstreme politiske eller religiøse synspunkter, fanatisme.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

ekteskap


Dette er et substantiv som representerer den juridisk eller formelt anerkjente forening av to personer som partnere i et personlig forhold, historisk og i enkelte jurisdiksjoner, spesielt en forening mellom en mann og en kvinne. Det foreslår også en kombinasjon eller blanding av elementer.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

1   0

eksotisk


Når den brukes som et adjektiv, beskriver noe eller noen som er opprinnelse i eller karakteristisk for et fjernt fremmed land. Brukes som et substantiv, representerer det en eksotisk plante eller et dyr.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Ekstremvær


Dette er et substantiv som inkluderer uventet, uvanlig, uforutsigbar, alvorlig vær. Det can bety store stormer, tsunami, orkaner, tung regn eller sterke vind.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

ektefelle


Dette er et substantiv som representerer en ektemann eller kone, vurdert i forhold til deres partner.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Ejeksjon


Dette er et substantiv som representerer handlingen med å tvinge eller kaste noe ut, utslipp. Det representerer også handlingen med å tvinge noen til å forlate et sted eller en stilling, utvisning.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   1

eiendommelig


Dette er et adjektiv som brukes til å beskrive noen eller noe som er attraktivt uvanlig eller gammeldags.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   1

Eid


Dette er et verb som betyr å ha noe som ens eget, å eie. Det betyr også å innrømme eller erkjenne at noe er tilfelle eller at man føler seg en bestemt måte.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Eierseksjon


Dette er et substantiv som representerer personen som eier avgiften, er enkelt interessert i en enhet, innehaveren av en interesse for en enhet under en opptaksavtale, og i tilfelle en leieavtale, innehaveren av leieavtalen holder eiendom i en enhet.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

eierskap


Dette er et substantiv som representerer handlingen, staten eller rett til å ha noe. Det kan referere til egenskaper, objekt eller husdyr.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   1

eiendom


Dette er et substantiv som representerer en ting som tilhører noen, eiendeler kollektivt. Det representerer også et attributt, kvalitet eller karakteristisk for noe.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

eiendel


Dette er et substantiv som representerer en nyttig eller verdifull tind eller person. Det foreslår også et objekt av eid av en person eller et selskap som anses å ha verdi og er tilgjengelig for å møte gjeld, forpliktelser eller arv.
 Alina Cristea1 (10. september 2018)

0   0

Ehandel


Dette er et substantiv som representerer kommersielle transaksjoner gjennomført elektronisk på Internett.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

egenart


Dette er et substantiv som representerer kvaliteten på å være individuell eller lett å skille mellom.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

1   0

ego


Dette er et substantiv som representerer en persons følelse av selvtillit eller selvbetydning. Det representerer også den delen av sinnet som formidler mellom det bevisste og det ubevisste og er ansvarlig for virkelighetstesten og en følelse av personlig identitet.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

Egenomsorg


Dette er et substantiv som representerer handlingem om å ta vare på deg selv når du er syk eller å stoppe deg fra å bli syk.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

Egoist


Dette er et adjektiv som brukes til å beskrive en person som er egoistisk eller selvsentrert.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

egentlig


Dette er et adverb som beskriver noe som er gjort som sannheten eller fakta av en situasjon. Det er vant til å understreke at noe noen har sagt eller gjort er overraskende.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

eksplisitt


Når det brukes som et adjektiv, beskriver det noe som er oppgitt, tydelig og i detalj, og gir ingen rom for forvirring eller tvil. Brukes som et substantiv, representerer det avsluttende ord i et manuskript, tidlig trykt bok eller fortryllet liturgisk takst.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

Egenkapital


Dette er et substantiv som representerer kvaliteten på å være rettferdig og upartisk. Det antyder også verdien av sksjene utstedt av et selskap.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)

0   0

Egalitært


Når den brukes som et adjektiv, beskriver noen som tror på eller basert på prinsippet om at alle mennesker er likeverdige og fortjener likeverdige rettigheter og muligheter. Som et substantiv representerer det en person som fortaler eller støtter likestillingsprinsippet for alle mennesker.
 Alina Cristea1 (7. september 2018)Side:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10