Betydning geoide

Hva betyr geoide? Her finner du 4 betydninger av ordet geoide. Du kan også legge til en definisjon av geoide selv.

1.

0   0

geoide


en ekvipotensiell overflate (overflaten som motsvarer en spesifikk verdi) som omtrent sammanfaller med havoverflatens gjenomsnittlige nivå
Kilde: no.wiktionary.org

2.

0   0

geoide


Nivåflate i jordas tyngdefelt som sammenfaller med midlere havnivå dersom man tenker seg havet i fullstendig ro, uten ytre påvirkninger fra tidevann, havstrømmer eller bølger. Geoiden følger den tenkte forlengelsen av midlere havnivå under kontinentene. Geoiden er referanseflate for høydeangivelser.
Kilde: sehavniva.no

3.

0   0

Geoide


En geoide er en ekvipotensiell overflate som omtrent sammenfaller med havoverflatens gjennomsnittlige nivå. Den sies ofte å være en nær gjengivning eller fysisk modell av jordens ekte form, og ifølge Carl Friedrich Gauss er geoiden et "matematisk bilde av jorden" eller, egentlig, av dens gravitasjonsfelt.Geoidens overflate er mer uregelmessig enn den rotasjonsellipsoiden som ofte anvendes for omtrentlig å beskrive jordens fysiske form, men betydelig jevnere enn jordens fysiske overflate. Mens den sistnevnte har topper på over 8 000 meter og daler på under 11 000 meter , varierer geoiden kun med omkring ±100 m fra en nøyaktig fastlagt rotasjonsellipsoide.[[Fil:Geoida.svg|thumb|300 px|left|1. Hav 2. Ellipsoide 3. Lokal loddlinje 4. Land 5. Geoiden]]En konsekvens av at geoiden er en ekvipotensiell flate er at tyngdekraften er vinkelrett mot geoiden i ethvert punkt. Dette gjør at havoverflaten skulle anta en form som sammenfaller med geoiden om havvannet fikk virke fritt, uavhengig av andre krefter og kontinentenes landmasser. Geodeter kan beregne høyden hos punkter på kontinentene ovenfor denne tenkte, men fysisk definerte overflaten gjennom en teknikk som kalles avveining.Kategori:Geodesi
Kilde: no.wikipedia.org

4.

0   0

Geoide


Geoiden er en referansehøyde som representerer den teoretiske høyden på havet i fravær av tidevannsbevegelse, havstrømmer eller bølger. Den følger havets tenkte forlengelse under kontinentene. For å kunne danne denne referansehøyden må man kjenne jordens tyngdefelt, som ikke er likt over alt. Geoiden er et helt nødvendig utgangspunkt for alle nøyaktige høydemålinger, som de svært viktige klimavariablene havnivå, havsirkulasjon og istykkelse. Aktiviteter som krever nøyaktige høydemålinger, som konstruksjon og byutvikling, er avhengig av geoiden som utgangspunkt.
Kilde: statkart.no

Legg til betydningen av geoide
Betydning:
18+
Antall ord:

+ Flere alternativer
Navn:
E-post: (* Valgfritt)
 

<< SOSI gravimetri >>