Betydning balanse

Hva betyr balanse? Her finner du 21 betydninger av ordet balanse. Du kan også legge til en definisjon av balanse selv.

1.

1   1

Balanse


Viser bedriftens økonomiske stilling. En oppstilling av bedriftens eiendeler, gjeld og egenkapital. Balansen eller balansekontoen settes opp slik at summen på venstre side er lik (balanserer med) su [..]
Kilde: skagenfondene.no

2.

0   0

Balanse


Balanse (status) er et begrep i bokføring og regnskapsføring som betegner en oversikt over regnskapsmessig/bokført verdi av alle eiendeler til en bedrift, organisasjon og næringsdrivende person sa [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3.

0   0

Balanse


Viser bedriftens økonomiske stilling. En oppstilling av bedriftens eiendeler, gjeld og egenkapital.
Kilde: oekonomi.no

4.

0   0

balanse


  -   Typografi og visuell kommunikasjon  -   Layout og komposisjon
Kilde: typografi.no

5.

0   0

balanse


Oppstilling av en bedrifts eiendeler og hvordan disse er finansiert (gjeld og egenkapital). Eiendelene deles i omløpsmidler og anleggsmidler. Gjelden deles i kortsiktig og langsiktig gjeld.
Kilde: lederkilden.no

6.

0   0

Balanse


Del av et regnskap som viser selskapets økonomiske stilling på et gitt tidspunkt, som regel ved slutten av året.
Kilde: lederkilden.no

7.

0   0

BALANSE


Viser bedriftens økonomiske stilling. En oppstilling av bedriftens eiendeler, gjeld og egenkapital.
Kilde: eholding.no

8.

0   0

Balanse


Del av et regnskap som viser selskapets eiendeler, gjeld og egenkapital ved et gitt tidspunkt, som regel ved slutten av året.
Kilde: aksjeguiden.no

9.

0   0

balanse


En erklæring av finansielle posisjon i en organisasjon som rapporterer statusen for eiendeler, gjeld og egenkapital på en angitt dato.
Kilde: technet.microsoft.com

10.

0   0

BALANSE


Prinsippet med lik fordeling av vekt på dekket og hjulkonstruksjonen for jevn kjøring. Balanse oppnås ved å plassere vekter på felgene for å forskyve eventuell skjev vektfordeling mellom dekket [..]
Kilde: dunlop.eu

11.

0   0

Balanse


Balansen skal vise status for kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.
Kilde: okohandbok.stavanger.kommune.no

12.

0   0

Balanse


Oppstilling av et selskaps eiendeler, gjeld og egenkapital ved et gitt tidspunkt.
Kilde: nordic-commodities.com

13.

0   0

Balanse


forskjellen mellom det man har til gode (eiendeler) og det man skylder (gjeld).
Kilde: konsertarrangor.no

14.

0   0

Balanse


Oppstilling over eiendeler, gjeld og egenkapital på et bestemt historisk tidspunkt, f.eks 31.12. forrige år kl. 24.00
Kilde: home.hio.no

15.

0   0

Balanse


Del av et regnskap som viser selskapets økonomiske stilling på et gitt tidspunkt, som regel ved slutten av året.
Kilde: kommunalbanken.no

16.

0   0

Balanse


Balansen beskriver den relative lydstyrken mellom ulike kanaler i et stereo- eller flerkanalssystem, det vil si hvor høyt du spiller i de ulike kanalene eller høyttalerne i forhold til øvrige kanal [..]
Kilde: ellos.no

17.

0   0

Balanse


Forholdet mellom høyre og venstre kanal i et stereosignal.
Kilde: lydrommet.no

18.

0   0

Balanse


Roingen stoppes. Åren holdes horisontalt, vinkelrett på båten like over vannflaten
Kilde: roklubben.com

19.

0   1

Balanse


Den del av et regnskap som viser selskapets økonomiske stilling på et gitt tidspunkt.
Kilde: kortogkontant.no

20.

0   1

Balanse


Viser selskapets økonomisk stilling på et gitt tidspunk og består av tre hovedposter; eiendeler, egenkapital og gjeld. Egenkapital og gjeld summert har like stor verdi som eiendeler og viser hvorda [..]
Kilde: aksjebloggen.com

21.

0   1

Balanse


Forholdet mellom vinens ulike smakskomponenter, som syre, frukt, tannin, alkohol og sødme.
Kilde: blienvinkjenner.no


Legg til betydningen av balanse
Betydning:
18+
Antall ord:

+ Flere alternativer
Navn:
E-post: (* Valgfritt)
 

<< balkong bala >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning