Betydning balanse

Hva betyr balanse? Her finner du 22 betydninger av ordet balanse. Du kan også legge til en definisjon av balanse selv.

1.

1   1

Balanse


Viser bedriftens økonomiske stilling. En oppstilling av bedriftens eiendeler, gjeld og egenkapital. Balansen eller balansekontoen settes opp slik at summen på venstre side er lik (balanserer med) summen på høyre side. På venstre side av balansen (aktivasiden) føres firmaets eiendeler. På høy [..]
Kilde: skagenfondene.no

2.

0   0

Balanse


Balanse (status) er et begrep i bokføring og regnskapsføring som betegner en oversikt over regnskapsmessig/bokført verdi av alle eiendeler til en bedrift, organisasjon og næringsdrivende person sammenholdt med bedriftens egenkapital og gjeld, på et bestemt tidspunkt, for eksempel ved slutten av [..]
Kilde: no.wikipedia.org

3.

0   0

balanse


bilanx 'med to skåler') 1 vektstang(system) til å holde noe i likevektbalansen i et urbalansen i et ur
Kilde: ordbok.uib.no

4.

0   0

Balanse


Viser bedriftens økonomiske stilling. En oppstilling av bedriftens eiendeler, gjeld og egenkapital.
Kilde: oekonomi.no

5.

0   0

balanse


  -   Typografi og visuell kommunikasjon  -   Layout og komposisjon
Kilde: typografi.no

6.

0   0

balanse


Oppstilling av en bedrifts eiendeler og hvordan disse er finansiert (gjeld og egenkapital). Eiendelene deles i omløpsmidler og anleggsmidler. Gjelden deles i kortsiktig og langsiktig gjeld.
Kilde: lederkilden.no

7.

0   0

Balanse


Del av et regnskap som viser selskapets økonomiske stilling på et gitt tidspunkt, som regel ved slutten av året.
Kilde: lederkilden.no

8.

0   0

BALANSE


Viser bedriftens økonomiske stilling. En oppstilling av bedriftens eiendeler, gjeld og egenkapital.
Kilde: eholding.no

9.

0   0

Balanse


Del av et regnskap som viser selskapets eiendeler, gjeld og egenkapital ved et gitt tidspunkt, som regel ved slutten av året.
Kilde: aksjeguiden.no

10.

0   0

balanse


En erklæring av finansielle posisjon i en organisasjon som rapporterer statusen for eiendeler, gjeld og egenkapital på en angitt dato.
Kilde: technet.microsoft.com

11.

0   0

BALANSE


Prinsippet med lik fordeling av vekt på dekket og hjulkonstruksjonen for jevn kjøring. Balanse oppnås ved å plassere vekter på felgene for å forskyve eventuell skjev vektfordeling mellom dekket og hjulet.
Kilde: dunlop.eu

12.

0   0

Balanse


Balansen skal vise status for kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.
Kilde: okohandbok.stavanger.kommune.no

13.

0   0

Balanse


Oppstilling av et selskaps eiendeler, gjeld og egenkapital ved et gitt tidspunkt.
Kilde: nordic-commodities.com

14.

0   0

Balanse


forskjellen mellom det man har til gode (eiendeler) og det man skylder (gjeld).
Kilde: konsertarrangor.no

15.

0   0

Balanse


Oppstilling over eiendeler, gjeld og egenkapital på et bestemt historisk tidspunkt, f.eks 31.12. forrige år kl. 24.00
Kilde: home.hio.no

16.

0   0

Balanse


Del av et regnskap som viser selskapets økonomiske stilling på et gitt tidspunkt, som regel ved slutten av året.
Kilde: kommunalbanken.no

17.

0   0

Balanse


Balansen beskriver den relative lydstyrken mellom ulike kanaler i et stereo- eller flerkanalssystem, det vil si hvor høyt du spiller i de ulike kanalene eller høyttalerne i forhold til øvrige kanaler eller høyttalere.
Kilde: ellos.no

18.

0   0

Balanse


Forholdet mellom høyre og venstre kanal i et stereosignal.
Kilde: lydrommet.no

19.

0   0

Balanse


Roingen stoppes. Åren holdes horisontalt, vinkelrett på båten like over vannflaten
Kilde: roklubben.com

20.

0   1

Balanse


Den del av et regnskap som viser selskapets økonomiske stilling på et gitt tidspunkt.
Kilde: kortogkontant.no

21.

0   1

Balanse


Viser selskapets økonomisk stilling på et gitt tidspunk og består av tre hovedposter; eiendeler, egenkapital og gjeld. Egenkapital og gjeld summert har like stor verdi som eiendeler og viser hvordan eiendelene er finansiert.  Står oppført i regnskapet
Kilde: aksjebloggen.com

22.

0   1

Balanse


Forholdet mellom vinens ulike smakskomponenter, som syre, frukt, tannin, alkohol og sødme.
Kilde: blienvinkjenner.no


Legg til betydningen av balanse
Betydning:
18+
Antall ord:

+ Flere alternativer
Navn:
E-post: (* Valgfritt)
 

<< balkong bala >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning