Betydning Leasing

Hva betyr Leasing? Her finner du 20 betydninger av ordet Leasing. Du kan også legge til en definisjon av Leasing selv.

1.

0   0

leasing


En aftale, hvor ejeren af et aktiv mod betaling garanterer brugeren brugsretten til aktivet i en bestemt periode.
Kilde: danskebank.dk

2.

0   0

leasing


leigefinansiering/leiefinansiering
Kilde: sprakradet.no

3.

1   1

Leasing


Det betyr bevilgning eiendom på leieavtale, å ta eiendom på leieavtale.

"Hun leased nettstedet til et lokalt selskap."
 Alina Cristea1 (19. september 2018)

4.

0   0

Leasing


Leasing er en finansieringsform som kan sees på som en mellomting mellom leie og lånefinansiering. Utleier, som ofte er en finansinstitusjon, underavdeling av bank eller forsikringsselskap, har eien [..]
Kilde: no.wikipedia.org

5.

0   0

Leasing


En finansieringsform for leie av maskiner, biler og annet kapitalutstyr. Leasing er et alternativ til kjøp og gjør det mulig å skaffe kostbart utstyr ofte uten kontantbetaling.
Kilde: oekonomi.no

6.

0   0

Leasing


Finansieringsform; leie av bruksrett.
Kilde: kredinor.no

7.

0   0

leasing


Leasing = leie. Ved leasingfinansiering kjøper et finansieringsselskap produksjonsmidlet (biler, maskiner etc.) og stiller det til bedriftens disposisjon. Bedriften får dermed et mindre kapitalbehov [..]
Kilde: lederkilden.no

8.

0   0

Leasing


Leie av realaktiva for kortere eller lengre perioder. Leie for kortere perioder kalles gjerne ”operational lease” og avsluttes som regel ved at utleier får tilbake den fulle bruksretten til kapit [..]
Kilde: kommunepartner.no

9.

0   0

Leasing


Ved leasing disponerer i praksis rederiet fartøyet omtrent som ved et bareboat- eller hire-purchase-certeparti, men det inngås ingen certepartikontrakt. Det avtales en leie fra rederiet (lessee) til [..]
Kilde: rederi.no

10.

0   0

leasing


leigefinansiering/leiefinansiering
Kilde: sprakrad.no

11.

0   0

leasing


En aftale, hvor ejeren af et aktiv mod betaling garanterer brugeren brugsretten til aktivet i en bestemt periode.
Kilde: danskebank.dk

12.

0   0

Leasing


En form for finansiering der du leier bruksrett på produksjonsmidler som kontormaskiner, eller kjøretøy o.l. Sprer utgiftene ut over året i steden for å utgjøre en høy engangsinvestering.
Kilde: conta-inkasso.no

13.

0   0

Leasing


Leasing
Kilde: ffprosjekt.portfolio.no

14.

0   0

Leasing


%Leasing (von engl. "to lease" = "mieten, pachten“) ist im zivilrechtlichen Sinn ein Nutzungsüberlassungsvertrag oder ein atypischer Mietvertrag. Der Begriff hat in der öffentlichen [..]
Kilde: no.imsware.de

15.

0   0

Leasing


Finansieringsform; leie av bruksrett.
Kilde: tagrepidag.no

16.

0   0

Leasing


Vi skiller mellom operasjonell og finansiell leasing.
Kilde: okohandbok.stavanger.kommune.no

17.

0   0

leasing


En aftale, hvor ejeren af et aktiv mod betaling garanterer brugeren brugsretten til aktivet i en bestemt periode.
Kilde: ork.as

18.

0   0

Leasing


Finansieringsform; leie av bruksrett.
Kilde: sopran.no

19.

0   0

Leasing


Leasing er en finansieringsform som kan ses på som en mellemting mellem leje og lånefinansiering. Udlejer, som ofte er en finansinstitution, har ejendomsretten til leasingobjektet, mens leasingtager [..]
Kilde: banktorvet.dk

20.

0   0

Leasing


Leie av bruksrett. Finansieringsform.
Kilde: legaliz.no


Legg til betydningen av Leasing
Betydning:
18+
Antall ord:

+ Flere alternativer
Navn:
E-post: (* Valgfritt)
 

<< Sisebur Romerske maler >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning