Betydning Konsern

Hva betyr Konsern? Her finner du 7 betydninger av ordet Konsern. Du kan også legge til en definisjon av Konsern selv.

1.

2   0

Konsern


Det er en selskapsrettslig betegnelse for en sammenslutning av selvstendige selskaper til en økonomisk enhet.
 Alina Cristea1 (19. september 2018)

2.

0   0

Konsern


Et selskap som består av et morselskap og ett eller flere datterselskaper.
Kilde: skagenfondene.no

3.

0   0

Konsern


Konsern er en selskapsrettslig betegnelse for en sammenslutning av selvstendige selskaper til en økonomisk enhet. Konsernforhold oppstår når et selskap («morselskap») har ”bestemmende innflytel [..]
Kilde: no.wikipedia.org

4.

0   0

Konsern


Et konsern er en sammenslutning av foretak innen industri eller forretning. Ifølge loven om aksjeselskap fra 13. juni 1997 er et konsern definert som et morselskap som har en bestemt forbindelse til ett eller flere datterselskaper. Ofte vil da morselskapet benytte sin posisjon til å lede datterselskapene som en organisatorisk enhet. Ansvarlige selskaper, komandittselskaper, allmennaksjeselskaper og noen stiftelser er også definert som konsern, men dette utledes fra andre lover enn aksjeselskaploven. Konserner har stor betydning for måten næringslivet organiseres på.
Lars A Reinton (23. august 2018)

5.

0   0

Konsern


To eller flere aksjeselskaper som utgjør mor- datterselskaper. Et aksjesels.. 
Kilde: jusstorget.no

6.

0   0

konsern


Et konsern er en sammenslutning av foretak der hver enkelt enhet er juridisk selvstendig, men der selskapene økonomisk sett utgjør en enhet. Et konsern består av et morselskap og ett eller flere da [..]
Kilde: lederkilden.no

7.

0   0

konsern


group
Kilde: termbase.uhr.no


Legg til betydningen av Konsern
Betydning:
18+
Antall ord:

+ Flere alternativer
Navn:
E-post: (* Valgfritt)
 

<< Konsensusestimat Konsumprisindeksen >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning