Betydning Juridisk enhet

Hva betyr Juridisk enhet? Her finner du 3 betydninger av ordet Juridisk enhet. Du kan også legge til en definisjon av Juridisk enhet selv.

1.

2   2

Juridisk enhet


Juridisk enhet kan oppfattes som en samling av "fysiske personer" (vanlige mennesker), men skal ikke misforstås som en juridisk person (som vil være selskap o.l.).

Forarbeidene til forbrukerkjøpsloven, NOU 1993:27, s. 111 diskuterer hva som faller innenfor "fysisk person", vedrørende legaldefinisjonen av forbruker:

"Det avgjørende må være om den enhet som er angitt som part, reelt er en egen juridisk enhet. F.eks. må et kjøp hvor en syklubb eller betegnelse på en vennegjeng formelt er angitt som kjøper, likevel anses som forbrukerkjøp. I et slikt tilfelle må kontrakten i realiteten anses å være inngått av fysiske personer. Annerledes vil det være hvor kjøperen er et borettslag eller en idrettsforening som driver organisert virksomhet."
Fisken (22. august 2017)

2.

0   3

Juridisk enhet


legal entity
Kilde: oppland.no

3.

0   4

juridisk enhet


En organisasjon med en registrert eller legislated juridisk struktur som er gitt myndighet til å skrive inn i juridiske dokumenter og som kreves for å forberede setninger rapporten på ytelsen.
Kilde: technet.microsoft.com


Legg til betydningen av Juridisk enhet
Betydning:
18+
Antall ord:

+ Flere alternativer
Navn:
E-post: (* Valgfritt)
 

<< El Progreso Ekspektansebrev >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning