Betydning Datterselskap

Hva betyr Datterselskap? Her finner du 10 betydninger av ordet Datterselskap. Du kan også legge til en definisjon av Datterselskap selv.

1.

0   0

Datterselskap


Når minst 2/3 av selskap As aksjer eies av selskap B, eller når selskap B har en bestemmende innflytelse over selskap A og en betydelig andel av selskapets driftsresultat, betegnes A som datterselsk [..]
Kilde: kortogkontant.no

2.

0   0

Datterselskap


Et selskap betegnes som et datterselskap hvis over 2/3 av selskapets aksjer eies av et annet selskap eller at et selskap har betydelig bestemmende innflytelse på selskapet og utgjør en stor del av s [..]
Kilde: aksjebloggen.com

3.

0   0

Datterselskap


selskap som er stiftet av/ festet med et annet selskap som beholder kontrollen over det
 Eszter (25. september 2017)

4.

0   0

Datterselskap


Et datterselskap er innen selskapsretten et selskap som er stiftet, eid og/eller kontrollert av et annet selskap («morselskapet»). Morselskapet, eller holdingselskapet, eier en del av aksjekapitalen [..]
Kilde: no.wikipedia.org

5.

0   0

Datterselskap


selskap som er stiftet av / festet med et annet selskap som beholder kontrollen over det
De annen selskap ofte heter morselskap

Et datterselskap er et selskap som er helt kontrollert av et annet selskap.
eller
en assistent underlagt myndighet eller kontroll av en annen
Fungerer i et datterselskap eller støttekapasitet for eksempler "hovedbiblioteket og dets hjelpeavdelinger"
relatert til noe som er lagt til, men ikke viktig;
for eksempler - "en tilleggs pumpe";
-"en adjuvans disiplin til former for mystikk";
-"Sinnet og følelsene er hjelpe til hverandre"
eller
detaljer om en konto som støtter det beløpet som er angitt i hovedboken
 Eszter (3. november 2017)

6.

0   0

Datterselskap


Et datterselskap er et selskap som er et annet selskap, morselskapet, eier en så stor del av aksjene i selskapet at de representerer flertallet av stemmene eller at det på annen måte har bestemme [..]
Kilde: oekonomi.no

7.

0   0

Datterselskap


Et selskap som er eid 50% eller mer av et annet selskap, moderselskapet.
Kilde: taxjustice.no

8.

0   0

Datterselskap


Et AS som eies med mer enn 50 % av et annet AS. Sistnevnte AS kalles moders.. 
Kilde: jusstorget.no

9.

0   0

datterselskap


Aksjeselskap hvor aksjene eies av et annet aksjeselskap (morselskapet). Til sammen utgjør de et konsern.
Kilde: lederkilden.no

10.

0   0

Datterselskap


Ved kapitalforbindelse står i et slikt forhold til et annet selskap at det har avgjørende innflytelse.
Kilde: legaliz.no


Legg til betydningen av Datterselskap
Betydning:
18+
Antall ord:

+ Flere alternativer
Navn:
E-post: (* Valgfritt)
 

<< Daglig journal DAX >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning