Betydning Aksjefond

Hva betyr Aksjefond? Her finner du 26 betydninger av ordet Aksjefond. Du kan også legge til en definisjon av Aksjefond selv.

1.

1   0

Aksjefond


Et fond som investerer andelseiernes (sparernes) penger i aksjer. Les mer om de beste aksjefond.
Kilde: kortogkontant.no

2.

0   0

Aksjefond


Et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer (eller andre egenkapitalinstrumenter) og som normalt ikke sk [..]
Kilde: storebrand.no

3.

0   0

Aksjefond


Et fond som normalt skal ha 80 – 100 prosent eksponering mot aksjemarkedet. Avkastningen består i hovedsak av kursgevinster (eller kurstap). Utbytter som selskapene betaler til aksjonærene vil til [..]
Kilde: skagenfondene.no

4.

0   0

Aksjefond


Aksjefond er et verdipapirfond som investerer på vegne av andelseierne av aksjefondet. Per definisjon er et aksjefond et fond som investerer minium 80% av forvaltningskapitalen i egenkapitalinstrumen [..]
Kilde: aksjebloggen.com

5.

0   0

Aksjefond


Et verdipapirfond som normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer (eller andre egenkapitalinstrumenter). Vanligvis investerer ikke aksjefond i rentebærende papirer [..]
Kilde: landkredittbank.no

6.

0   0

Aksjefond


Et aksjefond er et verdipapirfond som investerer i aksjer. I skatteloven er aksjefond definert som verdipapirfond med én eller flere aksjer i porteføljen. I den norske fondbransjens egen klassifiser [..]
Kilde: no.wikipedia.org

7.

0   0

Aksjefond


Pengefond eller sameie som tar i mot penger fra publikum og investerer dem videre i aksjer og andre verdipapirer.
Kilde: oekonomi.no

8.

0   0

Aksjefond


Med aksjefond menes et verdipapirfond som iht sitt investeringsmandat investerer vesentlig i aksjer. Etter VFF's bransjestandard investerer et aksjefond 80% av fondets forvaltningskapital i egenk [..]
Kilde: stocklink.no

9.

0   0

aksjefond


Foretak som forvalter innskudd fra andelseierne ved kjøp og salg av aksjer og andre verdipapirer.
Kilde: lederkilden.no

10.

0   0

Aksjefond


Foretak som forvalter innskudd fra andelseierne gjennom kjøp og salg av aksjer.
Kilde: lederkilden.no

11.

0   0

Aksjefond


Et aksjefond investerer vesentlig i aksjer. Avkastningen i et aksjefond består i hovedsak av kursgevinster (eller kurstap), da det ikke er en løpende rente i slike fond. Utbytter som selskapene beta [..]
Kilde: kommunepartner.no

12.

0   0

AKSJEFOND


Pengefond eller sameie som tar i mot penger fra publikum og investerer dem videre i aksjer og andre verdipapirer.
Kilde: eholding.no

13.

0   0

Aksjefond


En aksjeportefølje som flere sparere eier i fellesskap, og som administreres av en fondsforvalter på eiernes vegne. Regler for aksjefond m.m. er regulert i Lov om Verdipapirfond. Man bli eier gjenno [..]
Kilde: aksjeguiden.no

14.

0   0

Aksjefond


Aksjefond er et verdipapirfond som investerer på vegne av andelseierne av aksjefondet. Per definisjon er et aksjefond et fond som investerer minium 80% av forvaltningskapitalen i egenkapitalinstrumen [..]
Kilde: sor.no

15.

0   0

Aksjefond


Et aksjefond er et fond som investerer det meste av forvaltningskapitalen i aksjer eller aksjerelaterte finansielle instrumenter.
Kilde: morningstar.no

16.

0   0

Aksjefond


I henhold til Verdipapirfondenes Forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond skal et aksjefond normalt investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer (eller andre egenkapital [..]
Kilde: frilanseren.no

17.

0   0

Aksjefond


Et aksjefond er et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer (eller andre egenkapitalinstrumenter) og som [..]
Kilde: paretoforvaltning.no

18.

0   0

Aksjefond


Verdipapirfondenes Forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond definerer et aksjefond som et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av f [..]
Kilde: fondsfinans.no

19.

0   0

Aksjefond


Et fond som har hele eller mesteparten av sin forvaltningskapital investert i mange ulike aksjer.
Kilde: nordic-commodities.com

20.

0   0

Aksjefond


Foretak som forvalter innskudd fra andelseierne gjennom kjøp og salg av aksjer.
Kilde: oslobors.no

21.

0   0

Aksjefond


I henhold til Verdipapirfondenes Forenings standard for aksje- og kombinasjonsfond skal et aksjefond normalt investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i aksjer (eller andre egenkapital [..]
Kilde: spv.no

22.

0   0

Aksjefond


Et fond som plasserer andelseiernes penger i aksjer.
Kilde: pengesmart.no

23.

0   0

Aksjefond


Foretak som forvalter innskudd fra andelseierne gjennom kjøp og salg av aksjer.
Kilde: fortefondene.no

24.

0   0

Aksjefond


Med aksjefond menes et verdipapirfond som iht. sitt investeringsmandat investerer vesentlig i aksjer. Etter VFF's bransjestandard investerer et aksjefond 80 % av fondets forvaltningskapital i ege [..]
Kilde: borsgruppen.no

25.

0   0

Aksjefond


Et aksjefond er en sammensatt portefølje av aksjer, forvaltet av en fondsforvalter. Den som sparer i aksjefond, kalles andelseier. Forvaltning av et aksjefond er regulert i Lov om verdipapirfond.
Kilde: sidene.no

26.

0   0

Aksjefond


En selvstendig formuesmasse som for det vesentlige består wv aksjer og andre
Kilde: legaliz.no


Legg til betydningen av Aksjefond
Betydning:
18+
Antall ord:

+ Flere alternativer
Navn:
E-post: (* Valgfritt)
 

<< Akseptskjema Aksjeindeks >>

betydning-definisjoner.com er en ordbok som er skrevet av folk som deg og meg.
Vennligst bidra ved å legge til et ord. Alle slags ord er velkomne!

Legg til betydning